Psykosyntes

Psykosyntes

Psykosyntes är en integrativ och relationell psykologiform som bygger på empatisk relation och kommunikation samt strävar efter självkännedom och utveckling. Psykosyntesen hjälper dig att bli medveten om olika, ibland motstridiga, sidor av dig själv samt väcker och utvecklar din vilja och möjlighet att bemästra och ta ansvar för ditt liv. Inom ramen för terapin utforskar vi tillsammans vem du är, medvetandegör dig om dina styrkor, utmaningar, dina känslor och behov, vad som hindrar dig i ditt liv och hur du kan genomföra förändringar i livet. Kanske präglas det av rädsla, irritation, ångest och en kritisk inre röst, eller en känsla av "blir det inte mer än så här?" Ta chansen att lära känna dig själv på djupet, frigöra din potential, hitta din inre längtan och trygghet. Jag tar emot på Samtalsstudion STHLM (Götgatan 94), och sedan september 2022 har jag dessutom mottagning i Möklinta, Sala kommun. Det går också bra att ses digitalt.